Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen.
Terug naar overzicht
2/2/24
Rexel lanceert een nieuwe pay-off!
duurzaamheid
Samen werken aan 100% duurzaam. Rexel Nederland zet hiermee duidelijk de toon voor haar toekomst.

Rexel Nederland is toegewijdaan het bevorderen van de energietransitie en duurzame innovatie inNederland. De duurzame strategie is niet nieuw, maar het is een duidelijkstatement dat Rexel, met haar nieuwe pay-off, maakt: Samenwerken aan 100%duurzaam. 

Missie van Rexel

Samen werken aan 100% duurzaamdoor als betrokken partner van onze klanten, de maatschappij en de natuur,innovatieve proposities aan te bieden die positief bijdragen aan deenergietransitie.

Ze laten hiermee duidelijk ziendat ze samen met de andere partijen in de keten willen werken aan een duurzametoekomst en doen dit aan de hand van 6 doelstellingen.

  1. CO2-vermindering
  2. Inclusief werkgeverschap
  3. Duurzaam productaanbod
  4. Bewustwording van medewerkers
  5. Innovatie en kennis
  6. Transparantie en samenwerking

Het Handvest Duurzame Leveranciers

Het blijft niet alleen bijmooie woorden. Rexel heeft het Handvest Duurzame Leveranciers opgesteld.Het Handvest Duurzame Leveranciersformaliseert de verwachtingen van Rexel richting haar leveranciers,dienstverleners en onderaannemers. Rexel en haar medewerkers hebben zichgecommitteerd aan dit handvest. Het handvest is de basis van duurzame,zakelijke relaties en wordt systematisch gekoppeld aan onze inkoopcontracten.

Mooi om te zien datgroothandels als Rexel zich actief inzetten voor ieders toekomst en neemt hiereen duidelijk centrale rol in de keten in.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met
Sebastiaan Scheers
.